maanantaina, elokuuta 28, 2006

Auktoriteettein kyseenalaistamisesta ja vähän muustakin

Jari-Pekka Vuorela esitti Aamulehden Kulttuuri-sivuilla 26.8. otsikon "Neljä perusnäkemystä amerikkalaisten suhtautumisessa kristinuskon ja evoluutioteorian opettamiseen" alta löytyy seuraavaanlaiset neljä kohtaa:

1. Perinteinen kreationismi eli kirjaimellinen luomisusko.

2. Intelligent Design eli ID, älyllinen suunnittelu.

3. Synteettinen evoluutioteoria ja tieteellinen konsensus.

4. Kovan linjan darwinistien näkemys uskonnoista kavahdettavana vaarana.
Kohdan 4. jälkeen välittömästi seuraavassa kyseisen kohdan yksityiskohtaisemmassa selityksessä Vuorela kirjoittaa näin:

4. "Kovan linjan darwinistien näkemys uskonnoista kavahdettavana vaarana.

Nobel-fyysikko Steven Weinbergin kuuluisan muotoilun mukaan "Olisipa uskontoa tai ei, hyvät ihmiset tekisivät hyviä asioita ja pahat ihmiset pahoja asioita. Mutta että hyvät ihmiset tekevät pahoja asioita, siihen tarvitaan uskontoa." Varsinkin syyskuun 2001 jälkeen yhä useammat tutkijat yhtyvät siihen, että ihmisiä tulisi aktiivisesti opettaa epäilemään kaikkia auktoriteettejä. Yhdysvalloissa tätä uutta valistusintoa ajaa tunnetuimmin filosofi Daniel C. Dennett, jonka uusimman kirjan Terra Cognita julkaisee syksyllä nimellä Taika murtuu."
Jos ihmiset tulisi aktiivisesti opettaa epäilemään kaikkia auktoriteettejä, eikö tällöin loogisesti ajateltuna heidät tulisi opettaa kyseenalaistamaan myös Dennettin ja hänen tapaisiaan näkemyksiä esittävien ihmisten näkemyksiä?

Ajatus siitä, että olisi kahdenlaisia ihmisiä: "hyviä ihmisiä" jotka tekevät (vain) "hyviä asioita" ja "pahoja ihmisiä" jotka tekevät "pahoja asioita" on muuten omalla tavallaan mielenkiintoinen. Jos näin on, ei "hyviä ihmisiä" näet ole olemassa lainkaan, sillä jokainen ihminen tapaa tehdä "pahoja asioita". Jos taas niin on, että jokainen ihminen tekee joskus jotain pahaa ja että vain hyvää tekeviä, "hyviä ihmisiä" ei ole olemassa lainkaan, ei ole myöskään sellaisia "hyviä ihmisiä" jotka tekisivät "pahoja asioita" (joiden tekoon tarvitaan Weinbergin virkkeen mukaan uskontoa). Tällöin Weinbergin väite siitä, että jotta "hyvät ihmiset tekevät pahoja asioita, siihen tarvitaan uskontoa" osoittautuu sisällyksettömäksi, (koska virkkeen edellyttämiä "hyviä ihmisiä" ei ole).

Syyskuun 2001 yhteyttä auktoriteettien kyseenalaistamistarpeeseen en täysin ymmärrä. Syyskuussa 2001 eräät ihmiset kyseenalaistivat monet auktoriteetit, kaappasivat lentokoneita, lennättivät niitä rakennuksia päin ja tappoivat ihmisiä. Auktoriteetteja lienee tarpeen kyseenalaistaa, mutta rajansa kaikella. Itse olen harrastanut auktoriteettien kyseenalaistamista, mistä tämä blogikin teksteineen lienee eräänä osoituksena. Yllä esimerkiksi kyseenalaistin Nobel-palkitun fyysikon esittämän väitteen.

Ei kommentteja: