maanantaina, helmikuuta 20, 2006

Anti-Scientific Dissent From Darwinism

ANTI-SCIENTIFIC DISSENT FROM DARWINISM

"We are NOT skeptical of claims for the ability of random mutation and natural selection to account for the complexity of life. Careful examination of the evidence for Darwinian theory should NOT be encouraged."

If you have a Ph.D. in engineering, mathematics, computer science, biology, chemistry, or one of the other natural sciences, and you agree with the following statement, "We are NOT skeptical of claims for the ability of random mutation and natural selection to account for the complexity of life. Careful examination of the evidence for Darwinian theory should NOT be encouraged," then please contact us at
http://www.blogger.com/comment.g?blogID=1688 8723&postID=114045373063660627&isPopup=true

Sota Oxfordin yliopistoa vastaan

Eläinkokeita ja ilmeisesti sitä kautta eläintieteitäkin eräässä mielessä vastustavat eläinaktivistit jatkavat hyökkäystään Oxfordin yliopistoa vastaan. Nyt he uhkaavat jo Oxfordin yliopiston rahoittajia. Eläinaktivistit ovat nimittäin uhanneet hyökätä peräti sadan Oxfordin yliopiston kanssa tekemisissä olevan yrityksen työntekijöiden kimppuun. (Animal Liberation Front (ALF):n "mielestä minkä tahansa Oxfordin tieteenalan tukeminen on nyt pahasta, kun yhteen yliopiston osaan nousee koe-eläinlaitos." "ALF on sanonut, että se ryhtyy toimiin yritysten johtoa ja työntekijöitä vastaan, mikäli yritykset eivät vedä viikon kuluessa pois tukeaan yliopistolta.")

Mitähän asialle aikoo tehdä eläintieteilijä, Oxfordin yliopiston luonnontieteiden yleisen ymmärtämisen professori Richard Dawkins? Voisi olettaa luonnontieteiden yleisen ymmärtämisen professorin erikoisalaa olevan selittää eläinaktivisteille, miksi uusi eläinkoelaboratorio on välttämätön luonnontieteiden edistyksen ja/tai Oxfordin yliopiston kehityksen kannalta... ;-)

Siteerasin yllä ja tämän jäljessä uutista Taloussanomien sivustolta, missä uutinen on vapaasti nähtävillä antamassani linkissä.


Taloussanomat, tutkimus, 20.02.2006 kello 13:29:

Eläinaktivistit uhkaavat sataa brittifirmaa


Eläinaktivistit uhkaavat iskeä sadan brittifirman työntekijöiden kimppuun, elleivät nämä välittömästi vedä pois tukeaan Oxfordin yliopistolta.

Sotaisesta otteestaan ja kommandopipoisista kannattajistaan tunnettu Animal Liberation Front (ALF) on ottanut Oxfordin yliopiston rahoittajat tähtäimeensä, koska yliopisto rakennuttaa parhaillaan koe-eläinlaboratoriota.

ALF on sanonut, että se ryhtyy toimiin yritysten johtoa ja työntekijöitä vastaan, mikäli yritykset eivät vedä viikon kuluessa pois tukeaan yliopistolta. Järjestö ei ole julkistanut listallaan olevien yritysten nimiä, mutta sanomalehti Independentin mukaan ainakin IBM, Vodafone ja BP ovat esiintyneet yliopiston rahoittajina.

Oxfordin yliopiston lääketieteen tutkimusyksikön yhteyteen nousevalla eläinkoelaboratoriolla ei ole suoria yritysrahoittajia, mutta ALF:n mielestä minkä tahansa Oxfordin tieteenalan tukeminen on nyt pahasta, kun yhteen yliopiston osaan nousee koe-eläinlaitos.

Britannian eläinsuojelijoilla on pitkä ja menestyksekäs taloudellisen häirinnän historia. Järjestöt ovat jo pitkään pyrkineet tukahduttamaan koe-eläinlaitosten toimintaa häiritsemällä esimerkiksi niitä rahoittavien pankkien asiakkaita.

Pahiten eläinsuojelijoiden hampaisiin joutuneen Huntingdon Life Sciences -yhtiön omistajakunta joudutaan pitämään salassa ja yhtiön rahoitus tulee USA:n kautta, koska brittiyhtiöt ovat katkaisseet suorat kytköksensä yhtiöön.

ALF julisti sodan Oxfordin yliopistoa vastaan joulukuussa. Silloin se kehotti kannattajiaan hyökkäämään sekä opiskelijoita että yliopiston henkilökuntaa vastaan.

torstaina, helmikuuta 16, 2006

Tunne fundamentalismi

Vesan blogivihjettä seuraten päädyin blogiin, jossa oli luotu uusi käsite - "tunnefundamentalismi". Blogissa kerrotaan ensin "perinteisen" fundamentalismin historiasta:

Fundamentalismilla on alun perin tarkoitettu Amerikassa modernismin vastapainoksi noussutta teologista liikettä, joka halusi ottaa uskon perusteeksi tietyt fundamentit, horjumattomina pidetyt totuudet. Yksi näistä oli usko Raamatun erehtymättömyyteen. Nykyään fundamentalismi on vakiintunut yleistermiksi kuvaamaan liikkeitä, joille on ominaista usko tiettyihin horjumattomiin ja erehtymättöminä pidettyihin periaatteisiin, haluttomuus tarkastella kriittisesti omaa ajattelua ja yleensä myös tapa jakaa maailma hyvin mustavalkoisesti omiin ja vastustajiin. Tyypillistä fundamentalistisille liikkeille on myös agressiivinen suhtautuminen vastustajiin ja heidän ajatustensa ja persoonansa tyrmääminen pelkästään sillä perusteella, että he kuuluvat eri ryhmään, sekä oman ’totuuden’ voimakas ja vastalauseita sietämätön julistaminen.
Uudesta fundamentalismin lajista kerrotaan:
Tälle uudelle fundamentalismille on edeltäjänsä tapaan ollut ominaista keskittyminen moraalikysymyksiin. Siinä, missä vanha fundamentalismi ammensi moraaliset näkemyksensä kirjaimellisesti tulkitsemastaan Raamatusta, nykyinen fundamentalismi ammentaa ne ihmisen tunne-elämästä.
Ajattelin, että käsitettä "tunnefundamentalismi" voisi laajentaa kattamaan muitakin, kuin vain moraalisia kysymyksiä. "Tunnen olevani oikeassa, joten olet väärässä"-tapainen argumentointi voisi olla joissain tapauksissa merkki tämänkaltaisesta tunnefundamentalismista. "Asia on näin, koska minusta tuntuu siltä" taas toinen.

Ja kun ID-IDEA-sivustolla ollaan, niin "tunnefundamentalismia" pitää heti kokeilla soveltaa. Sovellan sitä erääseen anti-ID-hahmoon.

Richard Dawkins, joka on (myös) eräs maailman tunnetuimmista ateisteista, vastasi World Question Centerin kysymykseen siitä, mitä hän itse uskoo ilman todisteita (“What Do You Believe Is True Even Though You Cannot Prove It?”), seuraavasti:

Uskon, että elämä, kaikki äly ja luovuus ja kaikki "suunnitelma" maailmankaikkeudessa on suoraa tai epäsuoraa Darwinilaisen luonnonvalinnan tuotetta. Tästä seuraa, että suunnittelu tulee myöhään maailmankaikkeudessa - Darwinilaisen evoluutiojakson jälkeen. Suunnitelmaa ei voi olla ennen evoluutiota ja siksi suunnittelua ei voi olla maailmankaikkeuden "perustana".

(I believe that all life, all intelligence, all creativity and all ‘design’ anywhere in the universe, is the direct or indirect product of Darwinian natural selection. It follows that design comes late in the universe, after a period of Darwinian evolution. Design cannot precede evolution and therefore cannot underlie the universe.)


Tunnefundamentalismia voisi edustaa myös kanta "elämää ei ole voitu suunnittella, koska X:stä tuntuu, että elämän takana ei voi/saa olla suunnittelua".

Itse asiassa myös vaikkapa usko siihen, että metodologisen naturalismin soveltaminen tuottaisi aina todellisuutta täysin vastaavaa tietoa, voisi olla myös tunnefundamentalistinen usko: väitettä kun ei kyetä osoittamaan todeksi.

keskiviikkona, helmikuuta 15, 2006

Neodarwinismin ja ateismin suhteesta, osa 2

"Thomas B" vastasi edelliseen blogaukseeni liittyviin kysymyksiin, joihin olin kommentoinut hänen blogissaan, seuraavasti:

Minusta on kuitenkin aivan selvää, että nämä oheiset kaksi lausuntoa eivät vielä sinällään osoita mitään - ne eivät todista, että neodarwinismin ja ateismin välillä olisi jokin loogisesti pätevä suhde.

Lainausten tarkoitus oli osoittaa se, mitä sanoin niitä siteeratessani:
"sitaattien tarkoitus oli kertoa siitä, että on ihmisiä, jotka näkevät evoluutioteorian olevan varsin keskeisesti kosketuksessa ateismin kanssa."
Tuon osoittamisen sitaattini toteuttivat.

Sitaattien tarkoitus ei ollut osoittaa, että neodarwinismista ateismiin päädyttäisiin välttämättömästi rationaalisen pakon seurauksena. Sellaista "pakko"-siltaa ei tunnu olevan myöskään älykkään suunnitelman idean ja teismin välillä. Älykkään suunnitelman idealla onkin myös ei-teistisiä tukijoita.

Otan seuraavassa työkalukseni jjmarkan esiin tuoman tavan, jossa määritellään ateismi suhteessa johonkin. Lainaus häneltä, jonka tarkoitus on selventää sitä, mitä ateismi suhteessa J[/j]umalaan "A" merkitsee:

Muslimit eivät usko Raamatun ilmoittamaan kolmiyhteiseen Jumalaan, joten he ovat ateisteja tämän Jumalan suhteen, mutta eivät tietenkään kaikkien mahdollisten jumalien. Minä taas olen ateisti Allahin suhteen, samoin kuin hindulaisuuden tuhansien jumalien suhteen. (Ei tässä ole mitään merkillistä. Itse asiassa alkukristittyjä vainottiin juuri ateismin vuoksi; he kun kielsivät kaikki muut jumalat paitsi omansa!)

Nyt kohtaan "A" voidaan liittää erilaisia ominaisuuksia, ja käsitteen "ateismi suhteessa" kohteeseen avulla voidaan tarkastella erilaisten uskojen keskinäisiä yhteyksiä.

Otetaan esimerkiksi vaikkapa neodarwinilainen evoluutiotulkinta (elämän iällä vaikkapa yli 3,5 miljardia), ja tutkitaan sen suhdetta vaikkapa "A":han, joka määritellään: "A= Jumala, joka on kaikkivaltias ja luonut Maahan elämän alle 10 000 vuotta sitten". Määritellään, että: jos uskoo "A":n olevan totta, on teisti tällaisen Jumalan suhteen. Jos ei usko "A":n olevan totta, on puolestaan ateisti tällaisen Jumalan suhteen. Sitten esitetään kysymys: sopivatko tällainen neodarwinilainen tulkinta ja "A" yhteen? Yleinen tulkinta on, että "ei".

Vastaavalla tavalla voi pohtia monien muidenkin näkemysten keskinäistä suhdetta. Jos otettaisiin toiseksi vertailukohdaksi "aidosti tieteellinen evoluutioteoria" (mitä se sitten lieneekin, ja huomiomatta niiden todellista lukumäärää, joka poikennee ykkösestä), ja sitten käytäisiin läpi, mitä voidaan jättää kohtaan "A", siten että ne ovat yhteensopivia keskenään, nähtäisiin, millä tavalla nämä näkemykset korreloivat tarkemmin ottaen toistensa kanssa. Samalla kävisi selväksi, millaisia teismin variaatioita pidetään yhteensopivina neodarwinismin (sitäkin tosin taitaa olla monenlaista lajia) kanssa.

Näkemysten suhteita voidaan (tosiaan) tarkastella myös korrelaatioiden valossa. Ilmeisestikin usko neodarwinismin totuuttavastaavuuteen omaa korrelaatiota ateismin kanssa. On kuitenkin vaikea sanoa, onko kyseessä missä määrin syy vai seuraus: ja jos, niin kummasta vaiko jostain muusta, kolmannesta tms. tekijästä.

Palatakseni Dennettin antamassani linkissä sanomaan:
"...we should also acknowledge that evolutionary biology does conflict with the idea of a divine creator..."
("...meidän tulisi tunnustaa että evoluutiobiologia on ristiriidassa jumalallisen luojan idean kanssa...") Tarkasteltaessa asiaa "ateisti suhteessa johonkin"-periaatteella, voidaan todeta, että Dennett näkee evoluutiobiologian johtavan ateismiin mm. perinteisen kristinuskon uskontunnusten mukaisen Jumalan suhteen (mikäli uskontunnustukset lukee todellisuutta vastaavina, uskonnoliset kielipeli-tulkinnat jne. ovat eri asia).

"Thomas B" kirjoittaa:
Olen karkeasti ottaen sitä mieltä, että ns. darwinistinen vallankumous oli osaltaan sekä biologinen että ideologinen, sillä kumpikaan ei olisi voinut syntyä ilman toista. Kysymys kuitenkin siitä, että miten ateismin motivaatio liittyy tähän, on jotain aivan muuta. Tietysti olen valmis myöntämään sen, että evoluutioteoria täytti omalta osaltaan valtaisan biologista maailmaa koskevan tiedollisen aukon, joka liittyi ilmiöiden alkuperää ja mekanismeja koskeviin kysymyksiin, mutta olen kuitenkin valmis väittämään, että jo ennen Darwinia oli olemassa mielekkäitä syitä olla ateisti.


Ajatus evoluutiosta ei ollut Charles Darwinin keksintö. (Mitä et väittänytkään.) Ideaa esittivät mm. jo antiikin filosofit aikoinaan. Charles Darwinkin hyödynsi mm. 15 vuotta ennen hänen tunnettua Lajien synty-kirjaansa ilmestyneen, liikemies Robert Chambersin kirjan "Vestiges of the Natural History of Creation" (1844) ajatuksia.
Michael Rusen sanoin: "Evolution, in Chambers’s hands, was an idea of the same ilk, for the facts were secondary to the primacy of the ideology. Evolution, like phrenology, was a vehicle for pushing doctrines of progress."

Voidaan perustellusti esittää, että (Rusen terminologiaa käyttäen) evoluutiobiologia syntyi pseudotieteestä. Voisi esittää oikeastaan, että "vallankumous" (josta kirjoitit) lähti liikkeelle ensin ideologiselta perustalta, ja vasta myöhemmin siihen liittyi enenevässä määrin "biologinen vallankumous".

tiistaina, helmikuuta 14, 2006

Evoluution ymmärtämisestä ja ateismista

Minulle tuli hiljattain mieleen pohtia eräästä näkökulmasta - lyhyesti ja pinnallisesti - käsitteen "evoluutio" sisältöä suhteessa ateismiin. (Virikkeen tälle lyhyelle tekstille antoi eräs blogikirjoitus (ks.)). Kirjoitan tähän ajatuksista, joita kyseistä blogia lukiessani minulla heräsi.

Eräs maailman tunnetuimmista ateisteista, evoluutiobiologian popularisoija, Richard Dawkinsin kertoo: “My personal feeling is that understanding evolution led me to atheism.“. (Suomeksi: Henkilökohtainen tunteeni on, että evoluution ymmärtäminen johti minut ateismiin). Daniel Dennett puolestaan kirjoittaa: “If they said that the theory of evolution in no way conflicts with the existence of a divine creator, then I must say that I find that claim to be disingenuous.” (Suomeksi: Jos he sanovat, että evoluutioteoria ei ole millään tavoin ristiriidassa jumalallisen luojan kanssa, minun täytyy tällöin sanoa että minusta väite on epärehellinen.) Nimiä ja lausuntoja voisi listata toki lisääkin, mutta sitaattien tarkoitus on kertoa siitä, että on ihmisiä, jotka näkevät evoluutioteorian olevan varsin keskeisesti kosketuksessa ateismin kanssa.

Seuraavaksi minulle tuli mieleen 38:n Nobel-palkitun joitakin kuukausia sitten allekirjoittama julkilausuma, jossa mm. sanotaan:

Logically derived from confirmable evidence, evolution is understood to be the result of an unguided, unplanned process of random variation and natural selection.

He siis väittävät, että evoluution ymmärrettäisin olevan tulosta “ohjaamattomasta, suunnittelemattomasta prosessista”. Heidän kirjeensä alkoi “We, Nobel Laureates, are writing in defense of science“, eli he kirjoittavat edellä mainitut sanat kuvitellen olevansa puolustamassa tiedettä.

Ovatko nuo 38 Nobel-palkittua oikeassa, vaiko erehtyneet siitä, miten evoluutioteoria pitäisi ymmärtää ja siitä, mitä tiede on?

Sana on vapaa.