maanantaina, marraskuuta 14, 2005

Aamulehti ja Kansas

Johdanto

Luin Vesa Vanhalakan Aamulehteen 10.11.2005 (A17) kirjoittaman kolumnin “Heureka! Maapallo on sittenkin litteä!”. Teksti sisälsi lukuisia asiavirheitä, ja se perustui ilmeisesti paljolti täysin virheellisiin lähteisiin. Keskeisin uutinen artikkelissa oli – jonka ympärille teksti oli rakennettu - että Kansasissa on tehty päätös opettaa intelligent designiä koulutunneilla. Edes kyseinen väite ei pidä paikkaansa. Samoin ei pitänyt moni muukaan tekstissä esitetyistä väitteistä.

Kansasin uusi päätös on kokonaisuudessaan luettavissa “Kansas State Department of Education”in omalta kotisivulta (eli alkuperäislähteestä), jota olen vastineessani itse käyttänyt lähteenä, ja josta Vanhalakan esittämät väitteet ovat itse kunkin tarkistettavissa.

Sieltä löytyvät mm. seuraavat sanat: “We also emphasize that the Science Curriculum Standards do not include Intelligent Design... these standards neither mandate nor prohibit teaching about this scientific disagreement.” Vanhalakan uutinen ei siten perustu ainakaan Kansasin lautakunnan uuteen päätökseen.

PS.
Olen käynyt koko Vanhalakan tekstin lävitse, kommentoiden sitä ja sen sisältämiä väittämiä, sekä osoittaen nähdäkseni monet siinä esitetyistä väittämistä vääriksi. Kirjoitin tämän tekstin aika pian Aamulehden jutun lukemisen jälkeen. Laitan tällöin mieleen heränneet ajatukseni nyt muidenkin luettaviksi. Pikaisehkon kirjoitustyön johdosta en takaa, etteikö tekstiin olisi saattanut jäädä jotain korjaamista vaativaa. Vanhalakan puolustukseksi voin sanoa, että asiallisia uutisia aiheesta on ollut maailmaltakin vaikeata löytää. Ilmeisesti alkuperäisestä päätöksestä huomattavasti poikkeava uutisointi vetoaa enemmän yleisöön, tai sitten syy yleiseen erheelliseen uutisointiin on jossain muualla. Harva toimittaja kun on ilmeiseti päätöstä itseään lukenut, ja suuri osa uutisista on perustunut ehkä siten huhuihin. Suomessa YLE uutisoi aiheesta aika tavalla metsään, Helsingin Sanomat puolestaan verkkosivuillaan olleessa tekstissä huomattavasti asiallisemmin.

(Mainitsen ennen Aamulehden jutun kommentoinnin aloittamista vielä sen, että en ole ensimmäinen, joka Aamulehden jutun internetiin siteeraa. Aamulehden tekstin julkaisi joku aiemmin ainakin Tiede-lehden keskustelupalstalle , mistä olen Vanhalakan jutun itse tähän vertailukohdaksi kopioinut. Mutta nyt siis Aamulehdessä julkaistun Vanhalakan tekstin pariin.)

Aamulehden teksti minun esittämien kommenttien kera

Heureka! Maapallo on sittenkin litteä!
Kerrankin oli osuva otsikko: myytti litteästä Maasta nimittäin synnytettiin tunnetusti – jälkikäteen - 1800-luvulla eräiden tahojen toimesta, jotka halusivat mm. osoittaa tieteen "hyvyyttä” ja väittää keskiajan ihmisten olleen ymmärtämättömiä. Tunnetuin satu, joka aiheeseen liittyy lienee kertomus Kolumbuksesta ja litteän Maan pelosta. Tunnetuin suomeksi julkaistu popularisointi aiheesta lienee “litteä Maa”-myytin synnyttämistä koskeva luku Stephen J. Gouldin suomeksikin julkaistussa kirjassa “Dinosaurus heinäsuovassa”. (Like, 2001)
Tämä on surullista. Meille ei naura ainoastaan oma kansa vaan koko maailma. Näin kommentoi Kansasin koululautakunnan jäsen Janet Vaughan tiistain äänestystulosta, joka toi älykkään suunnitelman julistajien haluamat muutokset osavaltion opetusohjelmaan.
“Älykkään suunnitelman julistajien” haluamista muutoksista en tiedä - olettaisin sellaisten olevan älykkään suunnitelman julistamista. Tunnetuimman ID:seen liittyvän organisaation haluamia muutokset sen sijaan olivat. Siitä syystä maailmalla levisikin uutinen, että kyseessä oli voitto (niille) älykkään suunnitelman kannattajille (jotka ovat vaatineet evoluutio-opetukseen kriittisyyttä, ja “Controversy “:n opettajista. Mutta kyseinenkin organisaatio, Discovery-instituutti – vastustaa intelligent designin opettamista ja julistamista. Lehdessä esitetty lause oli siten harhaanjohtava.
Päätös on suuri voitto älykkään suunnittelun lähetystyöntekijöille Yhdysvalloissa.
En tiedä, kuuluuko tällaiset lauseet asialliseen uutisointiin (“lähetystyöntekijät”). Etenkin kun älykästä suunnitelmaa ei opeteta Kansasissa uudenkaan päätöksen mukaan. Uusissa tiedestandardeisssa sanotaan selvästi, että: “We also emphasize that the Science Curriculum Standards do not include Intelligent Design, the scientific disagreement with the claim of many evolutionary biologists that the apparent design of living systems is an illusion. While the testimony presented at the science hearings included many advocates of Intelligent Design, these standards neither mandate nor prohibit teaching about this scientific disagreement. “
Kuukausia jatkuneen kiistan jälkeen lautakunta hyväksyi muutokset äänin 6 - 4.
Lause on irrallisena aivan oikein, mutta lukijat jäivät nyt aivan väärään käsitykseen päätöksen sisällöstä.
Kansasin päätös ei tuo älykästä suunnittelua osavaltion kouluihin saman tien, sillä osavaltion 300 paikallista koululautakuntaa päättävät asiasta itse. Portti luomisopin opettamiselle kehitysopin veroisena oppina on nyt kuitenkin auki.
Olisi mielenkiintoista, jos sanomalehdetkin velvoitettaisiin käyttämään lähdeviitteitä. Kansasin uusista tiedestandardeista en itse ainakaan ole löytänyt kohtaa, jossa sanottaisiin, että portti luomisopin opettamiselle kehitysopin veroisena olisi auki. Päinvastoin, siellähän sanottiin, että “ these standards neither mandate nor prohibit teaching about this scientific disagreement” [intelligent design]. Eli Aamulehdessä kerrottiin tässä jotain täsmälleen päinvastaista, kuin mitä Kansasin lautakunnan uusi päätös oli. Vähintäänkin erittäin harhaanjohtavaa kirjoittamista siis.
Älykkään suunnittelun (Intelligent Design) keskeinen ajatus on: maailmankaikkeus on niin monimutkainen, että elämä ei ole voinut syntyä sattumanvaraisesti.
Tätä yllä esitettyä ei ole “älykkään suunnittelun” keskeiseksi ajatukseksi nimenneet älykkään suunnittelun teorian tunnetuimmat edustajat... no, kyseessä on eräs tunnetuimmista älykkään suunnitelman idean vääristämistavoista, jonka löytää monin paikoin internetiä. Mutta sitä lausetta eivät siis ole ID-tutkijat esittäneet, vaan sen alkuperä on muualla.
Tarvitaan korkeampaa älyä, Älykästä Suunnittelijaa (lue: Jumalaa).
Älykkään suunnitelman teoria itsessään ei puhu mitään isoilla alkukirjaimilla olevasta “Älykkäästä Suunnittelijasta”. Osa ID-liikkeen jäsenistöstä on jopa agnostikkoja. Mutta koska suurin osa ID-liikkeen jäsenistöstä viittaa ID:llä yleensä jonkinlaiseen korkeampaan olentoon, kukin maailmankatsomuksensa/uskontonsa mukaisesti, virke voisi ehkä sikäli olla jossain määrin oikeutettu. On kuitenkin yksi ongelma, joka jää tällöin jäljelle: se, että ID-päätelmä on sanan kirjaimellisessakin merkityksessä agnostinen: suunnittelu-päätelmä ei sisällä menetelmää suunnittelijan itsensä identiteetin tunnistamiseen.
ID:n vastustajien (lue: oikeata tiedettä tekevien tutkijoiden) mielestä ID on käytännössä vain kreationismin eli luomisopin muunnelma, joka korvaa Charles Darwinin kehitysopin Raamatun luomiskertomuksella.
On totta, että ID:n vastustajat esittävät tällaisen väitteen. Mutta on mielestäni epäasiallista kirjoittaa “oikeata tiedettä tekevien tutkijoiden”, ikäänkuin esittäen, että muut olisivat epätieteilijöitä. (Hiljattain (lokakuun lopussa) edesmennyt vuoden 1996 kemian Nobelisti Rick Smalley, tuntui olleen ID:n etenemisen suhteen tiedemaailmassa varsin positiivinen. Nobelisti Charles Townes tuntuu puolestaan olevan kosmologisen ID:n suhteen varsin myönteinen, jne.)
Arvostelijoiden mukaan ID:llä ei ole mitään tieteellistä pohjaa.
Jep. Näin monet arvostelijat sanovat.
Älykkään suunnittelun vastustajien mielestä ID:n saarnamiehet yrittävät ensin hivuttaa älykkään suunnittelun koululuokkiin kehitysopin rinnalle, sitten sen korvaajaksi. ID:n kannattajat taas sanovat Kansasin päätöksen tukevan akateemista vapautta sekä lisäävän opetuksen monipuolisuutta.
Nyt alkaa Aamulehden tekstin “salaliittoteoriavaihe”. Valitettavasti sen perusta ontuu, sillä ID:tä ei ole nostettu kehitysopin rinnalle kouluopetuksessa.
Älykkään suunnittelun tutkijoiden todelliset tavoitteet lipsautti Kansasissa ID:n puolesta äänestänyt John Bacon: Tämän avulla pääsemme eroon koulujen vanhakantaisista opinkappaleista, hän julisti.
Erinomaista, jos näin lopulta käy: sitähän on jo pitkään ihmetelty, minkä ihmeen takia monet juuri koulujen evoluutio-opetuksessa esitetyt väitteet kiertävät vuosia oppikirjoissa, vaikka tieteellinen tieto asian suhteen on vuosikymmeniä aikaisemmin muuttunut. Kohtalainen esitys tästä merkillisestä asiantilasta löytyy esim. kirjasta “Darwin, Design and Public Education”, (ss. 207-219, Michigan State University Press, 2003). Tiedestandardit tosin eivät merkitse samaa, kuin opetus: oppikirjat säilynevät ainakin toistaiseksi samoina uusista standardeista huolimatta. Ilmeisesti toimittaja Vanhalakan tarkoitus oli kyseisellä Baconin lainauksella kuitenkin muodostaa lukijan mieleen kuvaa siitä, että “luokkiin hivutetulla” ID:llä on tarkoitus korvata kehitysoppi. Tavoitteista en tiedä, mutta koska koko salaliittoteoria perustui väärään oletukseen Kansasin päätöksestä, se johti asiaa tuntematonta lukijaa harhaan.
Älykkään suunnittelun sanansaattajat ovat laatineen mainion taktiikan. Darwinismia ei vaadita kumottavaksi kouluissa, opetusta halutaan vain hieman täydentää. Ei tuo nyt mikään vaatimus ole, moni ajattelee.

Pelottavaa on, mitä ID:n kannattajat tarjoavat kehitysopin tilalle: tieteeksi naamioitua uskontoa.
Tästä aiheesta on käyty paljon debattia, ja uskonnon määritelmää on välillä venytetty ja monia uskonnon määritelmiä sivuutettu, jotta intelligent designiä, jonka edustajat eivät suostu edes identifioimaan designeriä, ei sisällä minkään uskonnollista palvontaa, ei pyhiä kirjoja, eikä kuvia yms. saataisiin mahtumaan “uskonto”-määritelmän sisään. Toimittaja Vanhalakka ei mainitse sitä, että tunnetuimmat ID-teoreetikot ovat entisiä darwinisteja (esim. Michael Behe, joka ei ole muuten “hylännyt” evoluutiota, vaan vain darwinismin ja luonnonvalinnan kaikkiselittävyyden: hän uskoo esim. yhteiseen polveutumiseen, ja miljardien vuosien elämän ikään), ja eroavat kannoiltaan moniin muihin tiedemiehiin verrattaessa lähinnä luonnonvalinnan merkityksen suhteen.
Kansasin päätöksen arvelluttavuutta lisää, että samalla hyväksyttiin myös uusi määritelmä tieteestä. Tieteen ei enää tarvitse olla ilmiöiden luonnollisten selitysten etsimistä.
Uusi määritelmä kuuluu:“Science is a systematic method of continuing investigation that uses observations, hypothesis testing, measurement, experimentation, logical argument and theory building, to lead to more adequate explanations of natural phenomena.”Siinä ei selvästikään sanota, että “[t]ieteen ei enää tarvitse olla ilmiöiden luonnollisten selitysten etsimistä"
Jo vain. Tällä perusteella uskonto tai mikä tahansa huuhaa on tiedettä.
Mielestäni varsin epäasiallinen kommentti Aamulehden toimitukselta. Selvästikään nykyinenkään tieteen määritelmä ei olle sellainen, jonka perusteella voisi sanoa, että “uskonto tai mikä tahansa huuhaa on tiedettä.”Itse asiassa olisi varsin mielenkiintoista kuulla Vesa Vanhalakan kertovan, mikä Kansasin tiedemääritelmässä (“Science is a systematic method of continuing investigation that uses observations, hypothesis testing, measurement, experimentation, logical argument and theory building, to lead to more adequate explanations of natural phenomena.”)" on vikana?

Jätän tämän tekstini perään kommentointimahdollisuuden, johon saa kertoa mm. sen, mitä Kansasin tiede- käsitteen määritelmässä on siis (muka?) esitetty väärin?
Tällä menolla Yhdysvaltain kouluissa opetetaan pian, että Maapallo on litteä.
No, se saadaan nähdä. Aamulehden toimittaja on nyt näköjään tehnyt ennustuksensa asian suhteen. Itse olen erittäin skeptinen kyseisen ennustuksen suhteen ;)
Älykkään suunnittelun tutkijat unohtavat, että genetiikan uusimmat löydöt tukevat täysin Darwinin kehittämiä ajatuksia kehitysopista.
En tiedä, mihin toimittaja Vanhalakka tällä tarkalleen ottaen viittaa, mutta vaikuttaa siltä, että hän ei ole ehkä tietoinen siitä, mitä älykkään suunnitelman tutkijat ovat edes esittäneet. Siihen toimittaja Vanhalakka voisi halutessaan tutustua esim. täältä , vaikkapa biokemisti Michael Behen kirjasta Darwin’s Black Box: The Biochemical Challenge to Evolution (The Free Press, 1996) tai vaikkapa astronomi Guillermo Gonzalezin ja Jay W. Richards kirjasta The Privileged Planet: How Our Place in the Cosmos is Designed for Discovery (Regnery Publishing, 2004). Totuus on joskus tarua ihmeellisempää: itse ainakin yllätyin, kun luin aikoinaan Behen kirjan: se oli internetissä kuvattu aivan erilaiseksi, kuin mitä kirja todellisuudessa oli ja sisälsi.
ID:n sanansaattajien taktiikka on saanut myös presidentti George W. Bushin näkemään valon. Presidentin julkinen tuki saattaa tosin olla poliittista taktikointia, sillä kristillisten konservatiivien äänet ovat tärkeitä.
Älykkyydestä voi tosin olla tässäkin. Bushin tuki saattaa perustua tietämättömyyteen.

Toivotaan, että kyse on taktiikasta.
Toivotaan, että Aamulehden juttu johtui tietämättömyydestä, eikä jonkinlaisesta tahallisesta taktiikasta. Juttu sisälsi ja perustui nimittäin niin lukuisille asiavirheille.