torstaina, joulukuuta 14, 2006

Kysymys toimittaja Johannes Ijäkselle

Kotimaa-lehden verkkosivuilta löytyy tällainen uutinen:

Älykäs suunnittelu pannaan Englannin kouluissa
Johannes Ijäs
13.12.2006

Englannin ja Walesin julkisilla varoilla rahoitetuissa kouluissa ei saa opettaa evoluutioteoriaa vastaan. Tätä mieltä on Englannin hallitus.

Myös kreationismi kielletty

Englannissa ja Walesissa on kiistelty niin sanotun älykkään suunnittelun opettamisesta julkisilla varoilla rahoitettujen koulujen tiedeopetuksen tunneilla. Taustalla on Truth in Science -järjestön kouluihin lähettämä opetusmateriaali, jossa esitetään vaihtoehtoisena mallina evoluutiolle niin sanottua älykkään suunnittelun mallia (intelligent design). Muun muassa The Guardian -lehdestä selviää, että noin 60 koulua käyttää kiistellyn järjestön materiaalia.

Älykkäässä suunnittelun kannattajat ajattelevat, että luontoa voi pikemmin selittää älyllisillä syillä eikä esimerkiksi luonnonvalinnalla. Sen kriitikot katsovat sen olevan ”tuunattu” versio Raamattuun perustuvasta kreationismista. He näkevät älykkään suunnittelun tyrkyttävän uskontoa tieteen maailmaan.

Englannin hallituksen kouluista vastaavalta osastolta on annettu ukaasi, jonka mukaan älykkään suunnittelun opetus on kouluissa kielletty. ”Kreationismin ja älykkään suunnittelun opettaminen kouluissa ei kuulu kansalliseen opetussuunnitelmaan.”

Ijäs ei ole kertonut käyttämiään lähteitä, enkä siksi tiedä, millaisia "ukaaseja" on annettu. Englannin hallituksella on nettisivusto, jossa saa esittää kysymyksiä. Mitä ilmeisimmin Ijäs on viitannut ministeri Jim Knightin kyseiselle nettisivustolle laittamaan lyhyeeseen tekstiin. Kyseisessä tekstissä vastataan erääseen kysymykseen, ja sanotaan muun muassa, että koulut saavat itse päättää siitä, mitä materiaalia ne käyttävät opetuksessaan. Englanninkin koulut siis saavat ilmeisesti yhä käyttää niitä materiaaleja, joita opettajat näkevät hyviksi opetusmateriaaleiksi. Kouluissa mitä ilmeisimmin saa yhä käyttää myös Truth of Science-järjestön suosimia (ja lähettelemiä) DVD-videoita opetusmateriaalina. Knight pyrki vastauksessaan ilmeisesti oikaisemaan väitteitä, joiden mukaan opetussuunnitelmat vaatisivat "Truth of Science"-järjestön lähettämien materiaalien käyttöä. Sivustolla olleen vastauksen tarkoitus oli siis mahdollisesti kertoa siitä, että vaatimusta älykkään suunnittelun opettamiseen ei Englannin valtakunnallisessa opetussuunnitelmassa ole. Aiheesta opettamista tai keskustelemista ei ainakaan kyseisessä vastauksessa kuitenkaan kielletä. "Truth of Science"-järjestö on toimittanut kouluihin DVD:tä, joka sisältää pätkiä kahdesta muusta videosta. Toinen näistä videoista on ilmaiseksi nähtävissä täällä. Jo edellä linkitetystä linkistä löytyy myös Ijäksen esittämä sitaatti: älykäs suunnittelu ei ole osa Englannin koulujen virallista opetussuunnitelmaa. Ijäksen esittämät johtopäätökset ovat kuitenkin merkilliset. Nimittäin siitä, että jokin ei ole osa koulujen yhteistä opetussuunnitelmaa, ei seuraa, etteikö asiaa saisi tunneilla käsitellä, ja etteikö siihen liittyvistä asiantiloista saisi opettaa. Opetussuunnitelma muodostaa opetuksen rungon, ja opettajat luovat oppilaiden kanssa opetuksen käytännön sisällön. Myös opetussuunnitelman ulkopuolella olevia asioita saa luokissa käsitellä.

Johannes Ijäs, minulla on sinulle kysymys. Kirjoitit:
"Englannin hallituksen kouluista vastaavalta osastolta on annettu ukaasi, jonka mukaan älykkään suunnittelun opetus on kouluissa kielletty."
Voisitko esittää lähteen väitteellesi?

Haluaisin nähdä ja lukea (viittaamasi) Englannin hallituksen kouluista vastaavan osaston antaman "ukaasin". Epäilen nimittäin, ettei sellaista ukaasia ole ainakaan väitetyssä muodossa esitetty, muutoin kuin ehkä eräissä medioissa - ja Kotimaa-lehden verkkosivuilla.

(Olen välittänyt kommenttini Kotimaa-lehden internet-sivustolle. Toimittaja Ijäksen minulle antama vastaus on luettavissa täällä.)

tiistaina, joulukuuta 12, 2006

"Not enough" saa selityksen?

Aikaisemmin tänä vuonna ihmettelin eräässä blogauksessani Yhdysvalloissa Doverissa käydyn oikeudenkäynnin päätöslauselman erästä kohtaa. Kohdassa tuomari oli siteerannut älykkään suunnitelman ideaa tukevaa biokemisti Michael Beheä, mutta tavalla jota ei kuulustelupöytäkirjojen mukaan Behe ollut lainkaan lausunut. Kuulustelupöytäkirjan mukaan Behe oli nimittäin sanonut täsmälleen päinvastoin.

Ihmettelin aikoinaan asiantilaa, sillä kyse oli ensimmäisestä kerrasta, jolloin olen nähnyt oikeudenkäynnin päätösasiakirjassa siteeratun jonkun todistajan lausuntoa tavalla, jossa tämän suuhun on laitettu täsmälleen päinvastainen virke, kuin mitä tämä kuulustelupöytäkirjojen mukaan sanoi. Samaisesta syystä näin aiheen aikoinaan blogaamisen arvoiseksi.

Nyt kuitenkin on mahdollisesti löytynyt selitys kyseiselle merkilliselle sitaatille. John West ja David DeWolf ovat tehneet tutkimuksen kyseisen päätösasiakirjan "luonnontiedeosuuden", sekä oikeudenkäynnin toisen osapuolen (ACLU:n) erään dokumentin yhtäläisyyksistä. Westin ja DeWolfin Discovery-instituutille tekemän tutkimuksen mukaan peräti 5458 sanaa tuomarin laatiman osion 6004:sta sanasta on samoja, kuin ACLU:n asiakirjan vastaavassa osiossa. Tutkimus on luettavissa täällä, missä voi myös tehdä vertailua asiakirjojen yhtäläisyyksistä, sillä molempien asiakirjojen tekstejä esitetään rinnakkain. Tuomareilla on USA:ssa oikeus käyttää päätöstään tehdessään oikeudenkäynnin osapuolten tekemiä "löydös"-asiakirjoja, enkä siis väitä kyseisen kaltaisen toiminnan olevan sinänsä esim. laitonta. Olen kiinnostunut sen sijaan nyt tapahtuneen toiminnan eräästä seurauksesta. Westin ja DeWolfin havaintojen mukaan nimittäin jopa eräät ACLU:n asiakirjan virheet ovat tulleet kopioiduiksi tuomarin päätöslauselmaan.

Kiinnitän huomion nyt vain tähän yhteen jo aiemmin esillä olleeseen virheeseen, ja siteeraan siihen liittyvät vertailut.

Behen lausunto oikeudenkäynnissä kuului:

These articles are excellent articles I assume. However, they do not address the question that I am posing. So it’s not that they aren't good enough. It’s simply that they are addressed to a different subject.
(lihavointeja ei alkuperäisessä lausunnossa ole, vaan ne ovat minun lisäämiäni)
ACLU:n asiakirjassa lukee:
He [Behe] was confronted with the fifty-eight peer-reviewed publications, nine books and several immunology text-book chapters about the evolution of the immune system, P256, 280, 281, 283, 747, 748, 755 and 743, and he insisted that this was still not sufficient evidence of evolution - it was "not good enough.
Jota voi verrata tuomari Jonesin päätöslauselmaan:
He [Behe] was presented with fifty-eight peer-reviewed publications, nine books, and several immunology textbook chapters about the evolution of the immune system; however, he simply insisted that this was still not sufficient evidence of evolution, and that it was not “good enough.”
Westin ja DeWolfin antama selitys sille, miksi kyseinen virhe on päätynyt oikeudenkäynnin päätökseen kuulostaa uskottavalta: kohta on alun perin peräisin toisesta asiakirjasta, josta tuomari Jones on kohdan "omaan" päätökseensä kopioinut. Selitystä ei kuitenkaan saa se, miksi tuomari Jones ei ilmeisesti ole edes tarkistanut ainakaan tämän väitteen paikkansapitävyyttä, eikä huomannut, että kyseinen sitaatti ei edes ollut Michael Behen lausuma, vaan oikeudenkäynnin toisen osapuolen Behen suuhun keksimä.

Päivitetty: 20.12.2006

perjantaina, joulukuuta 01, 2006

Aukkoja?

Joensuun yliopiston teologisen tiedekunnan dekaani Lauri Thuren kirjoittaa:

"Luomiskertomuksia luetaan harvoin niiden omilla ehdoilla. Kysymykset pyörivät luonnontieteiden ympärillä. Tapahtuiko kaikki seitsemässä vuorokaudessa tai pidemmissä vastaavissa jaksoissa? Syntyikö kaikki itsestään, vai ohjasiko kehitystä korkeampi voima, ID eli Intelligent Design? Löytyisikö tieteellisistä teorioista aukkoja, joita täyttämään Jumala tarvittaisiin?

Jumalaa ei tulisi ahtaa tieteen aukkoihin. Tällainen pohdiskelu suuntaa mielenkiinnon pois siitä, mistä luomiskertomukset itse puhuvat. Raamatun alkulukujen avulla on yhtä hankala luoda historiallista kuvaa maailman synnystä kuin Ilmestyskirjan avulla rakentaa mallia siitä, miten maailma loppuu. Näiden tekstien käyttötarkoitus on toinen.

Silti on hauska havaita, miten tiedelehdissä tai yleisönosastoissa tieteellisiä teorioita maailman synnystä puolustellaan uskonnollisella paatoksella, jopa naiiveilla teologisilla väitteillä "Jos Jumala olisi luonut maailman, miksi hän olisi tehnyt siihen turhia kehitysvaiheita".

Todellisuudessa tiede ei ole pystynyt selittämään miten maailmankaikkeus tai elämä syntyi. Tarkkaan sitä ei selitä Raamattukaan. Sen sijaan se haluaa tutustuttaa meidät häneen, joka kaiken on luonut."
Erään reikäleipävitsin mukaan optimisti näkee leivän, ja pessimisti reiän. Pelkkää aukkoa katsomalla ei hahmota kuitenkaan välttämättä kokonaisuutta: sitä, että kyse on reikäleivästä.

Olen itsekin sitä mieltä, että Jumalaa ei pitäisi ahtaa (vain) joihinkin aukkoihin. Jos Jumala on kaiken takana, hän on paitsi mahdollisten aukkojen, myös niiden ympärillä olevan leivänkin takana. Pelkkiä aukkoja etsiessä, ja niihin katseensa kiinnittäessä voi jäädä huomaamatta varsinainen elämän leipä.