perjantaina, syyskuuta 01, 2006

Vatikaani & evoluutio

Länsimaisessa lehdistössä on viime päivinä noussut uutisotsikoihin kysymys siitä, mikä on katolisen kirkon kanta evoluutioon. Uutisten syynä on ollut nyt etenkin se, että paavi on valinnut tämänvuotisen seminaarinsa aiheeksi nimenomaan evoluution. Seminaari on ollut täysin suljettu ulkopuolisilta, joten lehdistöä myös harmittaa se, ettei media ole päässyt hehkuttamaan tiedoilla siitä, mistä ja mitä tapaamisessa on todellisuudessa keskusteltu. Spekulaatioita on esitetty paljon, sillä nykyinen paavi on aiemmin ollut varsin kriittinen ainakin tiettyjä evoluutiotulkintoja kohtaan. Jo aloitussaarnassaan paavina hän lausui:

"Me emme ole sattumanvaraisia ja tarkoituksettomia evoluution tuotteita. Jokainen meistä on Jumalan ajattelun tuloksia. Jokainen meistä on tahdottu, jokainen meistä on rakastettu ja jokainen meistä on tarpeellinen."
Monenlaisia väitteitä Vatikaanin kannasta suhteessa evoluutiokysymyksiin on esitetty. Esimerkiksi teologian tohtori Tapio Luoma väitti joitakin vuosia sitten näin:
"Nykyiselle paaville [paavi Johannes Paavali II] Darwinin kehitysoppi ei ole enää pelkkä hypoteesi, olettamus, vaan pätevä tieteellinen teoria, jonka puolesta puhuvat monet seikat."
Teologian ja luonnontieteiden välisen vuoropuhelun edellytyksistä väitellyt tohtori Luoma näyttää kuitenkin häneltä siteeraamassani tekstinpätkässä vääristäneen paavin lausuntoa. Väite siitä, että "nykyiselle paaville [Luoma viittasi paavi Johannes Paavali II:een] Darwinin kehitysoppi ei ole enää pelkkä hypoteesi, olettamus, vaan pätevä tieteellinen teoria, jonka puolesta puhuvat monet seikat." on harhaanjohtava. Vatikaani ei ole tiettävästi koskaan kertonut kannattavansa "Darwinin kehitysoppia". Katolinen kirkko päinvastoin on selvästi sanoutunut irti sellaisista materialistisista teorioista, joissa ihminen esitetään tuloksena ei-tarkoituksellisista prosesseista. Asia käy ilmi esimerkiksi paavi Johannes Paavali II:n varsin kuuluisaksi tulleesta ja usein siteeratusta lausunnosta (josta usein tavataan siteerata vain yksi lause, kontekstista mainitsematta) vuodelta 1996.

Katolisen kirkon kanta evoluutiokysymyksiin on nähdäkseni (ollut ja on yhä) kohtalaisen selkeä. Kirkon kanta käy varsin hyvin ilmi esimerkiksi tästä dokumentista:
"64. Pope John Paul II stated some years ago that “new knowledge leads to the recognition of the theory of evolution as more than a hypothesis. It is indeed remarkable that this theory has been progressively accepted by researchers following a series of discoveries in various fields of knowledge”(“Message to the Pontifical Academy of Sciences on Evolution”1996). In continuity with previous twentieth century papal teaching on evolution (especially Pope Pius XII’s encyclical Humani Generis ), the Holy Father’s message acknowledges that there are “several theories of evolution” that are “materialist, reductionist and spiritualist” and thus incompatible with the Catholic faith. It follows that the message of Pope John Paul II cannot be read as a blanket approbation of all theories of evolution, including those of a neo-Darwinian provenance which explicitly deny to divine providence any truly causal role in the development of life in the universe. Mainly concerned with evolution as it “involves the question of man,” however, Pope John Paul’s message is specifically critical of materialistic theories of human origins and insists on the relevance of philosophy and theology for an adequate understanding of the “ontological leap” to the human which cannot be explained in purely scientific terms." (INTERNATIONAL THEOLOGICAL COMMISSION, COMMUNION AND STEWARDSHIP: Human Persons Created in the Image of God)
Eli katolisen kirkon virallinen kanta näyttää olevan, että osa evoluutioteorioista on yhteensopivia katolisen uskon kanssa, ja osa ei. Yhteensopimattomien teorioiden joukkoon lukeutuu yllä siteeratun katolisen kirkon dokumentin mukaan mm. ne (neo-)darwinilaiset evoluutiotulkinnat, jotka eivät näe Jumalalla olevan kausaalista roolia maailmankaikkeudessa.

*****

Ps. Hieman spekuloivia ajatuksia katolilaisesta uskosta ja ihmisen syntymästä:

Huomionarvoista lienee vielä mainita ihmisen roolista: ihmisellä on katolilaisen katekismuksen mukaan "hengellinen sielu" (spiritual soul). Eläimillä puolestaan "hengellistä sielua" ei kerrota olevan. Ihminen hengellisen sielun omaavana olentona eroaa Roomalaiskatolilaisen uskon mukaan siten oleellisesti eläimistä. Mikäli ymmärrän katolisen kirkon esittämää ajatusta oikein, tällöin ajatus menee suurinpiirtein näin: "hengellinen sielu" ei-materiaalisena ihmisen ominaisuutena ei esim. periydy, vaan jokaisen "hengellisen sielun" alkuperä on siinä, että Jumala antaa sellaisen kuvalleen, eli ihmiselle. Koska "hengellinen sielu" ei ole periytyvä ominaisuus, ei sellaisen alkuperä ole myöskään evolutiivinen. Olennolla joko on tällainen "hengellinen sielu", tai sitten ei ole. Välimuotoja ei ole. Katolisen uskon mukaan ihminen koostuu kahdesta osiosta: ruumiista ja "hengellisestä sielusta". Katolisen kirkon mukaan ajatus ruumiin kehittymisestä voi olla ainakin jossain muodoissaan yhteensopiva katolisen uskon kanssa. Sielun "kehittyminen" puolestaan ei. Koska ihmisyys katolilaisen kirkon mukaan muodostuu kahdesta osasta: ruumiista ja sielusta, lienee katolilainen kanta seuraavanlainen: ihmisyys on syntynyt kertaheitolla (ihmisiä on ollut olemassa siitä asti, kuin on ollut "hengellinen sielu"), eikä ihmisyys siten ilmeisesti ole esim. vähitellen kehittynyt vaikkapa joistain eläinlajeista.

1 kommentti:

Javi Salazar kirjoitti...

Hei analyysi. Hyvä artikkeli, yhdyn aika paljon näkemykseesi, ilman muuta tämä on lähellä sitä katolisen kirkon kantaa.