maanantaina, syyskuuta 04, 2006

Suomen evankelisluterilainen kirkko ja evoluutio

Juhani Veikkola on kirjoittanut näin:

"Evoluutioajatus on ... ollut perinteisesti teologian ja luonnontieteitten välinen kiistakysymys, johon ei ole määritelty selkeää kirkon kantaa, vaikka jonkinlainen rauhaomainen rinnakkaiselo teologian ja biologian välillä on saavutettu."
(Lähde: "Yhdessä Luomakunnan kanssa", Kirkon tutkimuskeskus, Sarja A Numero 60, vuodelta 1992, lainaus sivulta 114)
Myöskään Suomen evankelisluterilainen kirkko ei ole myöskään mielestäni määritellyt täysin selkeää kantaa evoluutioajatuksiin. Kirkon internetsivuilta löytyy kuitenkin ainakin yhdeltä sivulta sana evoluutio. Nimittäin sivuston sanakirjaan (jonka tekijöitä ei kerrota) on joku kirjoittanut evankelisluterilaisen kannaksi asiaan liittyen näin:
Luterilainen kirkko ei katso evoluutioteorian luonnontieteellisenä selitysmallina olevan ristiriidassa luomisuskon kanssa. Luomisusko on kokonaisvaltainen uskonnollinen tulkinta elämän synnystä, evoluutioteoria totena pidetty luonnontieteellinen selitysmalli lajien kehittymisestä.
Käsite "evoluutio" on sanakirjassa määritelty: "Evoluutio (lat.) merkitsee kehitystä". Käsitettä "evoluutio" ei siis määritelty esim. Darwinilaiseksi (sattumanvaraiset mutaatiot+luonnonvalinta-)prosessiksi, vaan käsite määriteltiin varsin moniin tulkintoihin yhteensopivaksi käsitteeksi: "kehitykseksi". Evoluutioteoria puolestaan määriteltiin ilmeisesti lajien (täydellisen) muuttumattomuuden opin vastakohdaksi. Se tästä sanakirjasta selvisi, että "Luterilainen kirkko ei katso evoluutioteorian luonnontieteellisenä selitysmallina olevan ristiriidassa luomisuskon kanssa." Se, mitä tuo virke käytännössä voisi merkitä lienee oma lukunsa, johon en nyt ainakaan tässä blogauksessa mene.

1 kommentti:

Anonyymi kirjoitti...

Haetko usein tieteellisten teorioiden määrittelyjä sanakirjoista?