torstaina, marraskuuta 09, 2006

Tutkimus USA:n professorien kannoista

Sosiologit Neil Gross Harvardin yliopistosta sekä Solon Simmons George Mason yliopistosta ovat tehneet tutkimuksen USA:n professorikunnan näkemyksistä liittyen mm. Jumalaan. Tutkimusta ei ole vielä virallisesti ilmeisesti julkaistu, mutta se tulee Grossin mukaan ilmestymään Social Science Research Council web-forumissa. Tutkimuksessa vastausprosentti oli ollut 51. Mukana oli 1471 professorin vastaukset. Näistä

10.0 % valitsi vaihtoehdon: "En usko Jumalaan" ("I don't believe in God.")
13.4 % valitsi vaihtoehdon: "En tiedä, onko Jumalaa, enkä usko että on myöskään tapaa tulla sitä tietämään" ("I don't know if there's a God, and don't believe there is a way to find out.")
19.6 % valitsi vaihtoehdon: "En usko persoonalliseen Jumalaan mutta uskon jonkinlaiseen korkeampaan voimaan" ("I dont't believe in a personal God but I do believe in a Higher Power of some kind")
16.9 % valitsi vaihtoehdon: "vaikka minulla on epäilyksiä, koen uskovani Jumalaan"
("while I have my doubts, I feel I do believe in God" believe in God, but have doubts.")
35.7 % valitsi vaihtoehdon: "Tiedän Jumalan olevan olemassa enkä epäile sitä" ("I know God exists and have no doubt about it.")

Eroja oli nähtävissä erilaisissa korkeakouluissa. Uskonnollistaustaisissa kouluissa 68,9 % ilmoitti uskovansa Jumalaan. Ei-uskonnollisissa kouluissa Jumalaan ilmoitti uskovansa noin 50%. Tässäkin tutkimuksessa kävi ilmi, että ns. eliittiyliopistoissa ateistien ja agnostikkojen osuus professorikunnasta on keskimääräistä suurempi. Tutkijat kuitenkin huomauttivat, että toisin kuin yleisesti luullaan, ateistit ja agnostikot eivät ole USA:n eliittiyliopistoissakaan enemmistönä. USA:n eliittiyliopistojen professorikunnasta tähän tutkimukseen osaa ottaneista ilmoittautui yhteensä 36,6% joko ateistiksi tai agnostikoksi, eli siis vähemmistö. Mainita lukuna voisi, että 20,4 % USA:n eliittiyliopistojen professoreista valitsi tässä tutkimuksessa vaihtoehdon, jossa hän kertoi tietävänsä Jumalan olevan olemassa.

5 kommenttia:

Anonyymi kirjoitti...

Vastausprosentista voidaan päätellä tutkimuksen olevan erittäin epätarkka. Oletetaan että ateistiset professorit eivät ole vaivautuneet vastaamaan ja uskovaiset sitä innokkaammin.

Kyseessähän on taas tämä tuttu fundamentalistikristittyjen paratiisi, Yhdysvallat, joten lukujen sopiikin olla suuret uskonnollisuuden kannalta. Voisi olla täysin eri luvut jos kysely tehtäisiin Japanissa tai Euroopassa.

Minkä alan professuureja edustavat? Olisi hauska nähdä pelkästään kovan tieteen tulokset, ei mitään humanistiprofessoreja.

Paholaisen Asianajaja kirjoitti...

Mielenkiintoista huomata mitä professorit ovat sanoneet Älykkäästä suunnittelusta:

"We also asked respondents to weigh in on the controversy over intelligent design. Our
question asked respondents how much they agreed or disagreed with the following
statement: “The theory of intelligent design IS a serious scientific alternative to the
Darwinian theory of evolution.” Overall, 84.1 percent of professors surveyed disagreed
with the statement, with 75.3 percent registering strong disagreement. Agreement was
strongest at community colleges, where 30.6 percent of professors see intelligent design as a serious scientific alternative, and weakest at elite doctoral universities, where just 5.6 percent of professors do."

Anonyymi kirjoitti...

Hei, anonyymi kirjoittaja!

Kirjoitat:
"Vastausprosentista voidaan päätellä tutkimuksen olevan erittäin epätarkka. Oletetaan että ateistiset professorit eivät ole vaivautuneet vastaamaan ja uskovaiset sitä innokkaammin."

Tutkimuksen tekijät selvittivät myös vastaamattomien kantoja soittamalla 100:lle vastaamatta jättäneelle, ja pyrkien selvittämään vastaamatta jättäneiden kantoja sitä kautta. Itse asiassa tässä otoksessa kävi niin, että vastaamatta jättäneet ilmenivät jopa hieman "konservatiivisemmiksi" näkemyksiltään, kuin vastanneet. Erot tosin eivät olleet kovin suuria.

Koska myös sitä selvitettiin, millaiset henkilöt olivat jättäneet vastaamatta, totean, etten ainakaan sen selvityksen perusteella näe oletuksellesi, että "ateistiset professorit eivät ole vaivautuneet vastaamaan ja uskovaiset sitä innokkaammin" olevan suuremmin perusteita.

Vastaamattomuuden syiksi 54% ilmoitti ajan puutteen, 7 % sen, etteivät pitäneet jostain kyselylomakkeessa, sekä 7 % sen, etteivät he halunneet vastata poliittisiin kysymyksiin.

Kyselylomakkeessa oli yhteensä yli 100 kohtaa, eli se oli aika pitkä. Varsinainen tutkimusaihe oli ilmeisesti professorien poliittiset näkemykset, ja näiden taustatekijät. Yllä siteeramani kohta oli siis vain pieni osa tutkimusta.

"Minkä alan professuureja edustavat?"

Tässä tutkimuksessa oli ilmeisesti mukana todella monien alojen professoreita. Tarkkoja eri alojen edustusprosentteja en tiedä. Koska kysymyksiä oli kyselylomakkeessa yli 100, kyseinen tutkimus tuottanee vielä monta tutkimusraporttia. Ehkä jossain niistä tulevista raporteista kerrotaan lisää siitä, miten ihmisen suhde Jumalaan ja hänen koulutusalansa/professuurinsa ala liittyivät yhteen. Toinen vaihtoehto olisi ottaa itse yhteyttä tutkimuksen tekijöihin, ja kysyä suoraan heiltä itseltään. Jos sinua kiinnostaa asia niin paljon, että haluat kysyä asiaa tutkimuksen tekijöiltä, Neil Grossin yhteystiedot löytyvät esimerkiksi hänen kotisivultaan. Sinne on linkki blogaukseni alussa.

Anonyymi kirjoitti...

Hei AD,

Huomasin minäkin samaisen kohdan. En kuitenkaan ainakaan toistaiseksi ole blogannut siitä. Jäin miettimään sitä, miten lukuja pitäisi tulkita.

Onko eliittiyliopistoista tulokseksi saatu 5.6%:n kannatus virkkeelle: "The theory of intelligent design IS a serious scientific alternative to the Darwinian theory of evolution" korkeampi, vaiko matalampi siihen nähden, mitä sinä olisit odottanut?

Paholaisen Asianajaja kirjoitti...

Kun ottaa huomioon, että kyseessä on erittäin uskonnollinen maa, niin noinkin vähäinen kannatus oli minulle yllätys. Jos kysymyksenä olisi ollut vaikka "kriittisen analyysin esittäminen evoluution kohdalla", luku olisi voinut olla huomattavasti suurempi.