torstaina, kesäkuuta 15, 2006

Esa Mäkinen Ylioppilaslehdessä 2004

Vuonna 2004 Esa Mäkinen kirjoitti pääkirjoituksen Ylioppilaslehteen, ja käsitteli siinä älykästä suunnittelua. Teen tässä hieman huomioita hänen silloisesta tekstistään.

Esa Mäkinen kirjoittaa:

On myös olemassa teoria, joka tunnetaan nimellä älykäs suunnittelu. Sen mukaan eliöt ovat niin monimutkaisia, että ne eivät ole voineet syntyä sattumalta. Evoluution sijasta elämä on kehittynyt älykkään suunnittelijan eli käytännössä Jumalan ohjauksessa.
Esa Mäkinen siis määritteli käsitteen evoluutio Jumalan ohjauksessa olemisesta erilliseksi, eli määritelmällisesti ei-teistiseksi. Ylioppilaslehden pääkirjoituksen mukaan "evoluutio" tarkoittaa siis ateistista prosessia. Mielenkiintoista.
Niin sanottujen kovien tieteiden perustana on ajatus, että tieteelliset väitteet on voitava vahvistaa tai kumota tekemällä kokeita. Teoria on tieteellinen, kun se muotoilee koeteltavaksi sopivan väitteen, ja totta, kun väite todistetaan. Älykkään suunnittelun kannattajat eivät esitä yhtään väitettä, jota voisi testata. Kyseessä ei siis ole tieteellinen teoria, vaan uskonnollinen sepitelmä.
Niin, sanotaan, että teoria on voimassa niin kauan, kunnes toisin todistetaan. Esa Mäkinen määritteli yllä sen, mitä hänestä ovat "kovat tieteet". Otetaanpa esimerkki: teoria, jonka mukaan elämä on syntynyt itsestään Maan päälle ilman minkäänlaista älyllistä ohjausta. Ajatus on luonnontieteissä vallalla oleva, ja varsin yleisesti hyväksytty, mutta miten tuon väitteen paikkansapitävyys on koeteltu, testattu ja todistettu?

Pohtimisen arvoista olisi kai se, millaisen koejärjestelyn sellaisen väitteen paikkansapitävyyden testaaminen edellyttäisi. Kuitenkin ollakseen Esa Mäkisen mukaan "kovaa tiedettä", väite edellyttää, että se on "voitava vahvistaa tai kumota tekemällä kokeita".

Mitä tulee siihen, ovatko älykkään suunnittelun kannattajat esittäneet mitään testattavia ennusteita, asiasta voi olla myös eri mieltä Esa Mäkisen kanssa.
Yliopistolla ja yliopistolaisilla on vastuu valvoa, että tiedettä ei käytetä mielipiteiden tai uskonnollisten dogmien keppihevosena. Maailmanselityksiä voidaan käsitellä teologisessa ja filosofisessa tutkimuksessa, mutta ei luonnontieteen kaavussa. Samoin luonnontiedettä ei pidä sekoittaa näkemyksellisiin kysymyksiin.
Mielenkiintoinen lausunto, etenkin kun Esa Mäkinen itse edellä jätti lukijan käsitykseen, että evoluutio on ateistinen prosessi. Mistä hän sen mahtoi tietää? Mikä koejärjestely on johtanut hänet siihen "tietoon"? Vai onko kyse vain Esa Mäkisen (uskonnollisesta) mielipiteestä?

Mielenkiintoista on kuitenkin se, että Esa Mäkinen teki tässä kannanoton siitä, että hänestä maailmanselityksiä tulee käsitellä teologisessa ja filosofisessa tutkimuksessa, ei luonnontieteen kaavussa. Hän toimi mitä ilmeisimmin ns. "science-stopperina", vaatien luonnontieteelliselle tutkimukselle rajoja, vaatien, että luonnontieteitä ei saisi "sekoittaa" näkemyksellisiin kysymyksiin.

Yleinen käsitys on, että luonnontieteillä etsittäisiin myös maailmanselityksiä, mutta päätoimittaja Esa Mäkinen on siis tästä asiasta toisilla linjoilla.

Jäljellä on viimeinen lainaus Mäkiseltä, ja viimeiset huomiot tästä hänen tekstistään:
Nyt kaksi yhdysvaltalaista kreationismin kannattajaa voi merkitä ansioluetteloonsa luennot Teknillisellä korkeakoululla. Sitä he käyttävät tulevaisuudessa älykkään suunnittelun mainoksena. Vahinko on jo tapahtunut, ja siitä kärsii koko Teknillisen korkeakoulun tieteellinen uskottavuus.
Päätoimittaja Mäkinen ei mitä ilmeisimmin ole tiennyt siitä, mitä näkemyksiä nämä Yhdysvalloista tulleet luennoitsijat itse kannattavat. Toinen luennoitsijoista, evoluutiobiologi Sternberg itse kuvaa positiotaan näin: "I am a structuralist who has given several papers and presentations critiquing creationism."

Ei kommentteja: