lauantaina, toukokuuta 20, 2006

Darwinilainen evoluutioteoria pitää sisällään kannanoton myös elämän synnystä


Olen silloin tällöin törmännyt väitteeseen, jonka mukaan (uusdarwinilainen) evoluutioteoria ei tee minkäänlaista kannanottoa elämän syntyyn. Koska kyseinen legenda on varsin laajalti levinnyt, lienee korkea aika esittää sille kumous.


Osoitan tässä siis, että väite siitä, että uusdarwinilainen evoluutioteoria ei pitäisi sisällään mitään kannanottoa elämän syntyyn liittyen, ei pidä paikkaansa. Osoitan kyseisen väitteen olevan paikkansapitämätön vetoamalla siihen asiantilaan, että darwinilainen evoluutioteoria ei ole yhteensopiva kaikkien mahdollisten elämänsyntyselitysten kanssa. Ja siitä, että se ei ole kaikkien mahdollisten elämänsyntyselitysten kanssa yhteensopiva, vedän johtopäätöksen, että se pitää sisällään kannanoton elämän syntyyn.

Tässä hieman yksityiskohtaisempi päättelyketju:

Darwinilainen evoluutioteoria ei (yleisen tulkinnan mukaan) ole yhteensopiva mm. näkemyksen kuutena peräkkäisenä päivänä tapahtuvan elämän syntyselityksen kanssa. Darwinilainen evoluutioteoria tavallaan "sisäänrakennettuna" sisältää siis näkemyksen, ettei elämä ole syntynyt kuudessa päivässä (Genesiksen kertomalla tavalla). Jos näin on, darwinilainen evoluutioteoria tekee kielteisen kannanoton ainakin yhtä elämän synty-vaihtoehtoa (Genesis "kirjaimellisesti" tulkittuna) kohtaan. (Esimerkkejä voisi kertoa useita lisääkin, mutta tässä päättelyketjussa yksikin esimerkki, eli kuuden päivän Genesis riittää). Kielteinen kannanotto ainakin yhtä elämänsyntynäkemystä kohtaan merkitsee kuitenkin sitä, että (uus-)darwinilainen teoria on tullut sisältäneeksi kannanoton elämän syntyyn. Darwinilainen evoluutioteoria ei siis ole yhteensopiva kaikkien elämänsyntyselitysten kanssa, joten sen voidaan katsoa sisältävän kannanoton siihen, miten elämä on syntynyt, ja miten se ei ole ainakaan syntynyt. Siten darwinilaisen teorian evoluutiosta voidaan katsoa sisältävän kannanoton myös elämän synnystä.