perjantaina, syyskuuta 23, 2005

"Evoluution" evoluutio

Tähän tulen rakentamaan tekstin, joka käsittelee käsitteen "evoluutio" historiaa ja nykymerkityksiä. Tulen todennäköisesti muokkaamaan sivua useaan otteeseen. Toistaiseksi aloitan tämän tekstin seuraavasti:

Evoluutiobiologi Ernst Mayr (1997, suom. s. 222) kertoo käsitteen "evoluutio" alkuperästä seuraavaa:
Sanan "evoluutio" toi luonnontieteeseen 1700-luvulla Charles Bonnet, joka tarkoitti sillä preformationismin mukaista yksilönkehitystä
[]mutta kehitysbiologia ei enää puhu evoluutiosta yksilönkehityksen yhteydessä.

Hyvärinen ja Fortelius (1988, s. 51) kirjoittavat:
"Sana evoluutio (involuution vastakohta, kierteen aukeaminen) merkitsi alunperin yksilönkehitystä, siis prosessia jonka loppupiste oli tunnettu. Mm. Darwin vältti evoluutio-sanaa, ilmeisesti juuri koska hänen teoriansa ei sisältänyt tunnettua (tai tuntematonta) loppupistettä."Käsitteen "evoluutio" nykymerkityksiä

(Meyer et al.: "The Meanings of Evolution")
1. Muutokset ajan myötä; luonnonhistoria; tapahtumien järjestys luonnossa.
2. Muutokset alleelifrekvensseissä [tiheyksissä] populaation geenipoolissa [geenivarastossa]
3. Rajattu yhteinen polveutuminen: idea, että erityiset eliöryhmät ovat polveutuneet yhteisestä esi-isästä.
4. Evoluutio mekanismina, joka tuottaa rajattuja muutoksia tai polveutumista muutoksin
5. Yleinen [universaali] yhteinen polveutuminen: ajatus, että kaikki eliöt ovat polveutuneet yhdestä yhteisestä esivanhemmasta.
6. "Sokea Kelloseppä"-teesi: ajatus, että kaikki organismit ovat polveutuneet yhteisistä kantaisistä yksinomaan ohjaamattomilla, älyttömillä, tarkoituksettomilla, materiaalisilla prosesseilla; kuten luonnonvalinnalla, joka toimii sattumanvaraisella muuntelulla ja mutaatioilla. Että luonnonvalinnan mekanismit, satunnainen muuntelu ja mutaatiot, ja mahdollisesti muut naturalistiset mekanismit ovat täysin riittäviä selittämään designin [suunnitelmallisuuden] ilmenemisen elävissä organismeissa.


Lähteet:
Fortelius, M. & Hyvärinen, H. 1988. Yleinen kvartääripaleontologia. Helsingin Yliopisto, Geologian ja paleontologian osasto, Moniste No 8, (118 s).

Mayr, Ernst. 1997. Biologia - Elämän tiede. (Suomentanut Anto Leikola 1999). Art House.

Meyer, Stephen C. & Keas, Michael Newton. 2003. "The Meanings of Evolution". Darwinism, Design, & Public Education, Michigan State University Press