maanantaina, marraskuuta 12, 2007

Elämmekö virtuaalitodellisuudessa?

Aamulehden tiedetoimittaja Vesa Vanhalakka kirjoitti Aamulehden Tiede-sivulla olleessa kolumnissaan 7.11.2007 siitä, elämmekö kenties virtuaalitodellisuudessa.

Hän aloitti kertomalla Oxfordin yliopistossa vaikuttavan filosofi Nick Boströmin ajattelusta:

"Hänen mielestään on mahdollista, että maailmankaikkeus on simulaatio.

Ajatus ei ole uusi, mutta Boström filosofoi päättelyketjunsa niin vakuuttavasti, että lumemaailmankaikkeudessa elävät virtuaali-ihmiset alkavat vaikuttaa jopa todennäköiseltä vaihtoehdolta."
Boströmin argumentti on siis tehnyt vaikutuksen Vanhalakkaan. Tämä jatkaa kolumniaan kertoen Boströmin argumentin "olettamuksista":
"Boströmin todisteluketju nojaa olettamukseen, että teknologinen kehitys tuottaa niin tehokkaita tietokoneita, että ihmisen aivot pystytään joku päivä istuttamaan tietokoneen osaksi. Syntyy tietoinen kyborgi.

Tämän jälkeen lumemaailmoihin voidaan luoda lumeihmisiä, joilla on tietoisuutta ja älyä. Loppujen lopuksi virtuaalimaailmoissa on enemmän virtuaalihahmoja kuin ihmiskunnan historian aikana on ollut olemassa ihmisiä.

Raja aidon ja lumeen välillä on hämärtynyt."
Voisin väittää, että Boströmin argumentti olettaa aika paljon muutakin. Boströmin "vakuuttavan" päättelyketjun oletus oli siis, että TULEVAISUUDESSA voisi olla mahdollista tuottaa virtuaalisia "lumeihmisiä", joilla on sekä tietoisuus että älyä. Mutta mutta... mitkä ovatkaan Boströmin "vakuuttavan" päättelyketjun lopputulokset:
"Todisteluketju johtaa kolmeen johtopäätökseen, joista yksi on Boströmin mukaan väistämättä totta. Tässä karkeat versiot:

1) Lähes kaikki kehityksemme tason saavuttavat sivilisaatiot tuhoutuvat ennen kuin teknologia on riittävän kehittynyttä.

2) Niiden sivilisaatioiden osuus, joita kiinnostaa virtuaali-ihmisten luominen, on lähes nolla.

3) Elät lähes tulkoon varmasti tietokonesimulaatiossa.

Jos näistä kolmesta johtopäätöksestä ensimmäinen ja toinen ovat väärin, kolmannen täytyy olla totta. Boström ei sano, minkä vaihtoehdon toteutuminen on todennäköisintä, mutta kolmannen vaihtoehdon toteutumisen todennäköisyys on hänen arvionsa mukaan yli 20 prosenttia."
Eli Boström on jollain merkillisellä laskutavalla kyennyt jopa laskemaan tai arvioimaan todennäköisyyden sille, mikä on todennäköisyys, että elämme TÄLLÄ HETKELLÄ tietokonesimulaatiossa! Sen laskun minäkin haluaisin nähdä.

Vanhalakka ja Boström eivät ole ajatuksineen yksin. Jorma Hietamäki teki nimittäin hiljattain tutkimuksen suomalaisten tiedemiesten maailmankatsomuksista ja -kuvista. Tutkimuksessa käsitys, jonka mukaan koko näkyvä maailmankaikkeus on harhaa, sai osakseen kannatusta 2,5 %:n osuudella vastaajista. Hietamäki näki osuuden olleen pienen, mutta omasta mielestäni luku kuulostaa aika suurelta. Jos vastaajat eivät ole vastanneet huumorimielellä tai rastineet väärään ruutuun, vaikuttaisi siltä, että joka neljäskymmenes suomalainen tiedemies kuvittelee elävänsä virtuaalitodellisuudessa...


Lähteet:

Hietamäki, Jorma. Suomalaisten tiedeihmisten maailmankuvat ja -katsomukset. Tieteessä tapahtuu, 6/2007.
Vanhalakka, Vesa. Virtuaalisia ihmisiä lumeuniversumissa. Aamulehti 07.11.2007, sivu 24.

Itsemurhaiskut, niiden selittäminen ja Jokela

Jokelan tapahtumat

Viime viikolla uutisvälineet täyttyivät uutisista Jokelasta. Oli tapahtunut Suomen historian pahin kouluja kohdannut veriteko. Eräs poika oli ampunut koululla 8 ihmistä, sekä lopuksi itsensä. Hän oli siis tehnyt itsemurhaiskun koulussaan.

Auvinen kirjoitti ja samalla kertoi ajatustensa perusteista jälkipolville osoittamassaan "manifestossaan" mm. näin:

"Elämä on vain tarkoituksetonta sattumaa… pitkän evolutiivisen kehityksen ja monien eri syiden ja tekijöiden tulosta. Kuitenkin elämä on myös sitä, mitä yksilö sillä haluaa tehdä. Ja minä olen oman elämäni diktaattori sekä jumala. Ja minä olen valinnut tieni. Olen valmistautunut taistelemaan ja kuolemaan ajatteluni puolesta. Minä, luonnollisena valitsijana, eliminoinen kaikki jotka näen epäsopiviksi, häpeäksi ihmiskunnalle sekä luonnonvalinnan virheeksi."
Auvinen kuvasi itsensä ateistiksi ja hän oli myös uskontovastainen. Peliplaneetan foorumeilla hän esitti syyskuussa ajatuksiaan siitä, millainen olisi hänestä ihanteellinen elinympäristö. Auvinen kirjoitti siellä (20.9.2007) mm. tällaisia:
- Kirkkojen omaisuus ja tilat otetaan valtionomistukseen. Uskonnollisuus poistettaisiin myös koulutuslaitoksista.
- Eugeniikkaohjelma aloitetaan. Vammaisilta ja mielisairailta kielletään lisääntyminen ja aloitetaan sterilisaatio-ohjelmat. Parhaimpien yksilöiden lisääntymistä rohkaistaan ja huonoimpien yksilöiden lisääntymistä rajoitetaan sekä estetään.
- Maahanmuuttajien ottamista (varsinkin Afrikasta, Latinalaisesta Amerikasta, lähi-Idästä) rajoitettaisiin.
- Rikolliset ja rettelöivät ulkomaalaiset sekä elintasopakolaiset palautettava takaisin kotimaahansa.
- Pakolaisia ei oteta.
- Puolustusbudjettia nostettaisiin.
- Jalkaväkimiinat säilytetään Suomen ja Venäjän välisellä rajalla.
- Suomen otettava etäisyyttä EU:sta. EU:ssa pysytään vain, jos se säilyy suvereenien kansallisvaltioiden talous- ja kauppaliittona.
[Olen koonnut tähän vain osan Auvisen esityksistä. Sitaatit ovat sanatarkasti.]


Auvisen ajattelu

Nostan Auvisen ajattelusta esiin kolme asiaa, jotka hän itse nosti esiin manifestossaan. Teot oikeuttavan maailmankatsomuksen, hänen sisäisen vihansa ihmiskuntaa kohtaan ja nationalismin.

Ensimmäiseen kohtaan liittyen hän kirjoitti mm. näin:
"Ihmiset ovat vain laji muiden eläinten joukossa eikä maailma ole olemassa vain ihmisiä varten. Kuolema ja tappaminen ei ole tragediaa, sitä tapahtuu luonnossa koko ajan kaikkien lajien kesken. Kaikki ihmiselämät eivät ole elämän eikä pelastettavan arvoisia. Vain vahvojen (älykkäiden, itsetietoisten, vahvamielisten) yksilöiden tulisi elää kun taas heikkojen (tyhmien, jälkeenjääneiden, heikkomielisten) tulisi kuolla."
Toiseen kohtaan liittyen hän kirjoitti mm. näin:
"Viha, se on asia jota olen täynnä ja rakastan sitä. Se on yksi ainoista asioista jota rakastan. Jokin aika sitten uskoin ihmisyyteen ja halusin elää pitkän ja onnellisen elämän… mutta sitten heräsin. Aloin ajatella kaikkea syvemmin ja tiedostin asioita. Mutta eksistentiaalinen pohtiminen ei ollut helppoa… se, kuinka paljon tiedostan asioita, on tehnyt minut onnettomaksi, turhautuneeksi ja vihaiseksi. En vain voi olla onnellinen tässä yhteiskunnassa tai todellisuudessa, jossa elän. Pitkän olemassaolon pohtimisen, yhteiskunnan tarkkailun ja joidenkin muiden elämässäni tapahtuneiden asioiden seurauksena… olen tullut pisteeseen jossa en tunne muuta kuin vihaa ihmisyyttä ja ihmisrotua kohtaan."
Kolmannesta kohdasta, nationalismistaan, hän ei manifestossaan kirjoittanut, mutta muualla internetissä hän oli tästä aihepiiristä ajatuksiaan kertonut. Eräitä hänen nationalistisista ajatuksistaan siteerasin jo yllä.


Esittämäni hypoteesi ja tuore terroriteko

Edellisen postaukseni (joka oli kirjoitettu huomattavasti ennen Jokelan terrori-iskua) lopussa esitin oman näkemykseni siitä, mikä lisää itsemurhaiskujen riskiä:
"Kun vahva nationalistinen aate yhdistyy sellaiseen kulttuuriin, ja sellaiseen moraaliseen ilmapiiriin, jossa itsemurhaiskut nähdään oikeutettuina, riski niihin kasvaa."
Tällä kertaa iskut oikeuttanut moraalinen ilmapiiri oli Auvisen teksteistä päätellen sosiaalidarwinistinen. Nationalismi ei välttämättä ollut kovin keskeisessä roolissa tällä kertaa, mutta itseni jossain määrin yllätti se, kun kuulin Auvisen(kin) omanneen nationalistisia ajatuksia.

Itsemurhaiskujen motiivit ja syyt ovat varsin monitahoinen kenttä. Esimerkiksi tapaus Jokelan taustalla oli edellä käsiteltyjen taustatekijöiden lisäksi kuulemma mm. koulukiusaamista, sekä kaikenlaista muutakin henkilökohtaiseen elämäntilanteeseen liittynyttä, jotka kirjaimellisesti laukaisivat tilanteen murhenäytelmäksi.

Pyysiäinen, Kamppinen ja itsemurhaiskut

Edellinen kirjoitukseni käsitteli Matti Kamppisen esittämiä väitteitä siitä, miten itsemurhaiskut tulisi tutkimuksissa selittää. Kamppinen näki uskon kuolemanjälkeiseen elämään, taivaaseen ja helvettiin, sekä mm. Raamattuun luottamisen itsemurhaiskujen todellisena selityksenä.

Uusin "Tieteessä tapahtuu"-lehti (7/2007) sisältää vastineen Matti Kamppiselle. Vastine on kirjoitettu täsmälleen samasta aiheesta, josta itse viime postaukseni kirjoitin. Itse asiassa Ilkka Pyysiäinen, joka vastineen on kirjoittanut, vastasi Kamppiselle jopa osittain myös samoilla argumenteilla, kuin itse postauksessani olin esittänyt.

Poimin Pyysiäisen vastauksesta tiivistäen omin sanoin muutaman kohdan:
-Pyysiäisen mukaan Harris pitää päässään sepittämää juttuaan todistusvoimaisena, vaikkei ole esittänyt tarinansa tueksi faktoja
-vaikka Kamppinen syyttikin itsemurhaiskuista uskontoja, ahkerimmat itsemurhapommittajien ryhmät ovat Pyysiäisen mukaan nykyisin tosiasiassa maallisia mutta nimellisesti hindulaisia (Tamilitiikerit)
-Vaikka Harrisin keksimässä tarinassa toista sanottiinkin, Palestiinan itsemurhapommittajien läheisille osoitetut haastattelut eivät Pyysäisen mukaan ole kertoneet vanhempien olevan ylpeitä iskuista
-Vaikka Harris ja Kamppinen näkivät taivasuskon olevan merkittävä syy itsemurhaiskuihin, Pyysiäisen viittaama tutkija ei ole kertaakaan tavannut tapausta, jossa usko paratiisiin pääsemiseen olisi ilmennyt itsemurhaiskun tekemisen motiiviksi